Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Usługa doradztwa z dofinansowaniem

Firma Najda Consulting jest certyfikowanym podmiotem który ma możliwość świadczenia usług na których dofinansowanie można otrzymać z Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Usługi na jakie można uzyskać dofinansowanie:

  • doradztwo w zakresie projektów unijnych
  • finansowanie inwestycji
  • zarządzanie projektami
  • opracowanie biznes planów
  • opracowanie strategii marketingowej
  • opracowanie dokumentacji budowlanej
  • opracowanie Studium wykonalności