Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

„Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” Muzeum Narodowe w Szczecinie

Obszary Finansowania - Dotacje na rozwój firmy