Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

SAMORZĄDY

 

  • dopasowanie optymalnego Programu do indywidualnych potrzeb Klienta (w tym weryfikacja planowanego projektu pod kątem wytycznych do odpowiedniego Programu),
  • przygotowanie wniosków aplikacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami do Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych, Kontraktów Wojewódzkich, Programów Krajowych,
  • przygotowanie Studium Wykonalności,
  • przygotowanie procedur przetargowych,
  • rozliczenie środków pomocowych (pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu),
  • pomoc w wyszukaniu potencjalnych przedsiębiorców chcących zainwestować na terenie Gminy (miedzy innymi inwestycje w turystykę, przemysł),
  • pomoc w doprowadzeniu do zawarcia partnerstwa publiczno – prywatnego pomiędzy Gminą a Inwestorem w celu realizacji zamierzonego przedsięwzięcia.

Obszary Finansowania - Dotacje na rozwój firmy