Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Rozliczenie środków pomocowych

  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
  • aktualizacja harmonogramu projektu,
  • przygotowanie kompleksowej sprawozdawczości podczas realizacji projektu(raporty finansowe, techniczne, wnioski o zaliczki, wnioski refundacyjne, sprawozdania z realizacji projektu),
  • przygotowanie zapytań ofertowych zgodnych z wytycznymi Instytucji Wdrażającej,
  • weryfikacja wskaźników i rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej,
  • przygotowywanie pism do instytucji wdrażających oraz stanowisk dotyczących zmian wprowadzanych do projektu unijnego,
  • wsparcie podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Instytucje Wdrażające,
  • zarządzanie projektem – świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu

Ponieważ usługi dla naszej firmy na stałe świadczy kadra doświadczonych inżynierów budownictwa w branży konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacji wod-kan, instalacji wentylacji i klimatyzacji, gazowej oraz instalacji elektroenergetycznej w związku z tym możemy podjąć się również nadzoru budowlanego nad projektem, opracowania wszystkich niezbędnych procedur wyboru wykonawców zgodnych z zasadą konkurencyjności, zarządzania kontraktem, prowadzenia rad budowy, weryfikacji i opiniowania dokumentów związanych z realizacją robót budowlanych, weryfikacja robót dodatkowych, akceptacja podwykonawców oraz dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia interesów naszych klientów.

W pierwszej fazie realizacji projektu unijnego najważniejsze jest pozyskanie finansowania na realizację projektu. Drugim krokiem(wg nas jeszcze bardziej trudniejszym) jest realizacja projektu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowaliśmy kompleksową ofertę w zakresie zarządzania projektem – od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie aż do otrzymania ostatniej płatności. Warto dodać, że każdy klient który zdecyduje się z nami na współpracę będzie miał przypisanego jednego dedykowanego specjalistę od rozliczania projektów, który na bieżąco będzie monitorował cały przebieg procesu wdrożenia projektu. Większość z naszych klientów jest zdecydowana koncentrować się na rozwoju swojego biznesu a my jesteśmy od tego żeby ich wyręczyć w zarządzaniu i wdrożeniu projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

Obszary Finansowania - Dotacje na rozwój firmy