Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne

  • opracowanie biznes planu, studium wykonalności inwestycji,
  • opracowanie wniosku o dofinansowanie, planu promocji, harmonogramu rzeczowo-finansowego, załączników środowiskowych, niezbędnych oświadczeń zgodnych z wytycznymi instytucji pośredniczących.
  • pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności w ramach nawiązanej współpracy z jednostkami naukowymi,
  • dodatkowo oferujemy opracowanie koncepcji architektonicznych oraz dokumentacji budowlanych wraz z kosztorysami z uwagi na stałą współpracę ze sprawdzonymi na rynku architektami.

W przypadku pozytywnej rekomendacji projektu przez naszą firmę w zakresie szans na uzyskanie wsparcia unijnego rozpoczynamy prace nad projektem. Na tym etapie rekomendujemy wiele działań strategicznych celem maksymalizacji szans na uzyskanie wsparcia. Na tym etapie angażujemy się również w przygotowanie założeń do projektów budowlanych, weryfikację ich poprawności, analizę stanu prawnego oraz instytucjonalnego w zakresie uzyskanych decyzji administracyjnych. Ostatecznym efektem naszej pracy jest opracowany wniosek o dofinansowanie inwestycji, biznes plan(studium wykonalności) oraz załączniki wymagane do wniosku. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaga od naszych klientów bezpośredniego zaangażowania. Z doświadczenia wiemy, że bardzo dobre projekty unijne powstają wtedy kiedy nasza firma wykorzysta w przygotowaniu projektu swoje wieloletnie doświadczenie unijne, a Klient z równie wielkim zaangażowaniem pracuje nad przygotowaniem materiałów biznesowych niezbędnych do przygotowania inwestycji. Nasi specjaliści opracowujący projekty unijne wskazują podczas indywidualnych spotkań w jaki sposób przygotować materiały do wniosku tak, żeby projekt mógł zostać jak najlepiej oceniony przez ekspertów.

Obszary Finansowania - Dotacje na rozwój firmy