Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

DLA BIZNESU

 • doradztwo w zakresie doboru optymalnego programu unijnego do indywidualnych potrzeb klienta,
 • weryfikacja planowanego projektu pod kątem wytycznych do odpowiednich Programów Regionalnych i Krajowych,
 • rekomendacja odpowiedniego rozwiązania wraz ze wskazaniem najbliższych naborów oraz szans na uzyskanie wsparcia,
 • opracowanie biznes planu,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie, planu promocji, harmonogramu rzeczowo-finansowego, załączników środowiskowych, niezbędnych oświadczeń zgodnych z wytycznymi instytucji pośredniczących.
 • pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności w ramach nawiązanej współpracy z jednostkami naukowymi,
 • dodatkowo oferujemy opracowanie koncepcji architektonicznych oraz dokumentacji budowlanych wraz z kosztorysami z uwagi na stałą współpracę ze sprawdzonymi na rynku architektami,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
 • przygotowanie kompleksowej sprawozdawczości podczas realizacji projektu(raporty finansowe, techniczne, wnioski o zaliczki, wnioski refundacyjne, sprawozdania z realizacji projektu),
 • przygotowanie zapytań ofertowych zgodnych z wytycznymi Instytucji Wdrażającej,
 • weryfikacja wskaźników i rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej,
 • przygotowywanie pism do instytucji wdrażających oraz stanowisk dotyczących zmian wprowadzanych do projektu unijnego,
 • wsparcie podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Instytucje Wdrażające,

Finansowanie bankowe dla sektora MSP

 • wybór najkorzystniejszego źródła finansowania inwestycji
 • biznes plan pod kredyt
 • preferencyjne pożyczki dla firm dofinansowane ze środków unijnych
 • finansowanie bankowe dla sektora MSP
 • negocjowanie warunków umowy z partnerem finansowym

Produkty bankowe dla sektora MSP:

 • kredyt inwestycyjny
 • kredyt pomostowy pod dotacje
 • kredyt dla nowych firm
 • kredyt dla wolnych zawodów
 • kredyt odnawialny dla firm
 • kredyt obrotowy dla firm
 • kredyt hipoteczny dla firm
 • leasing(nieruchomości, samochodów, komputerów, sprzętu medycznego, maszyn budowlanych)
 • faktoring
 • preferencyjne pożyczki dla firm dofinansowane ze środków unijnych

Obszary Finansowania - Dotacje na rozwój firmy