Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Obsługa inwestorów

  • pomoc w nawiązaniu kontaktu z jednostkami naukowymi w celu możliwości nawiązania współpracy w zakresie realizacji projektów B+R,
  • analizy rynku,
  • pomoc w wyszukaniu odpowiedniej lokalizacji, nieruchomości w celu możliwości zainwestowania na terenie gmin z woj. zachodniopomorskiego (np. inwestycje w nowe technologie, współpraca nauki z biznesem, inwestycje w branżę turystyczną, przemysł),
  • opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanych a następnie projektów budowlanych z oszacowaniem kosztów inwestycji i wskazaniem najodpowiedniejszego programu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,
  • pomoc w doprowadzeniu do zawarcia partnerstwa publiczno – prywatnego pomiędzy Gminą a Inwestorem w celu realizacji zamierzonego przedsięwzięcia
  • pozyskanie źródeł finansowania inwestycji,
  • rozliczenie środków pomocowych (pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu)

Dzięki szerokim kontaktom oraz znajomości preferencji inwestycyjnych naszych klientów oraz samorządów gminnych z którymi współpracujemy od lat, jesteśmy w stanie pomóc Państwu w znalezieniu najbardziej odpowiedniej lokalizacji do realizacji swojego biznesu. Działając na rynku od 2004r. posiadamy szerokie rozeznanie w zakresie źródeł finansowania inwestycji, a zdobyte kontakty pozwalają na kojarzenie  osób mających „pomysł na biznes” z inwestorami zainteresowanymi finansowaniem perspektywicznych przedsięwzięć.

Współpracujemy także z inkubatorami przedsiębiorczości, które dzięki merytorycznemu oraz kapitałowemu wsparciu ułatwiają rozpoczęcie działalności w wybranej branży. W związku z tym możemy zaproponować nową usługę. Usługa ta jest kierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy mają ciekawy pomysł na biznes i potrzebują kapitału oraz wsparcia merytorycznego do wdrożenia swoich pomysłów w życie. Aby przekonać inwestora lub inkubator do ulokowania kapitału w projekt, konieczne jest przedstawienie konkretnych informacji, podpartych odpowiednią analizą rynku i możliwości rozwoju danego produktu bądź usługi. Dlatego też z naszymi specjalistami najlepiej skontaktować się w momencie tworzenia koncepcji pomysłu, gdzie został sprecyzowany już cel i zakres przedsięwzięcia oraz zostały oszacowane jego koszty.

Obszary Finansowania - Dotacje na rozwój firmy