Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dofinansowanie dla firm na wdrożenie wyników prac B+R

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Przedmiotem projektu mogą być wyłącznie wydatki niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie, wskazujących na możliwość ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
Więcej na informacji jest dostępnych na naszym BLOGU.

Obszary Finansowania - Dotacje na rozwój firmy