Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Referencje

» JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO; JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JST

Lp. INWESTOR RODZAJ INWESTYCJI PROGRAM DOFINANSOWANIA WARTOŚĆ INWESTYCJI WARTOŚĆ DOTACJI 1  Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie Międzyzdroje POIS 2.5, RPO 4.9  „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 6 049 809,60 5 142 338,16 2  Gmina Miasto Stargard, woj. zachodniopomorskie GM Stargard RPO 2.6 […]


» ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, STOWARZYSZENIA, INSTYTUCJE KULTURY, KOŚCIOŁY, INNE

  Lp. INWESTOR RODZAJ INWESTYCJI PROGRAM DOFINANSOWANIA WARTOŚĆ INWESTYCJI WARTOŚĆ DOTACJI 75 Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie „Rewitalizacja kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie”  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe 2 982 574,61 2 535 188,40 76 Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w […]


» MAŁE ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Lp. INWESTOR RODZAJ INWESTYCJI PROGRAM DOFINANSOWANIA WARTOŚĆ INWESTYCJI WARTOŚĆ DOTACJI 1 SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna z o.o. woj. zachodniopomorskie referencje Scanwir sp.j. RPO 1.5 „Wprowadzenie na rynek zindywidualizowanych narzędzi mechanicznych dla przemysłu przetwórczego przez przedsiębiorstwo SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna ” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie […]