Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Referencje

» JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO; JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JST

Lp. INWESTOR RODZAJ INWESTYCJI PROGRAM DOFINANSOWANIA WARTOŚĆ INWESTYCJI WARTOŚĆ DOTACJI 1  Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie  „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 6 049 809,60 5 142 338,16 2  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie referencje komenda  „Regionalny system prewencji na zagrożenia […]


» ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, STOWARZYSZENIA, INSTYTUCJE KULTURY, KOŚCIOŁY, INNE

  Lp. INWESTOR RODZAJ INWESTYCJI PROGRAM DOFINANSOWANIA WARTOŚĆ INWESTYCJI WARTOŚĆ DOTACJI 75 PTTK Oddział w Miedzyzdrojach „Wzrost konkurencyjności Domu Turysty Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział w Międzyzdrojach poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku oraz zakup mebli w celu polepszenia jakości oferty noclegowej”        Program Operacyjny RYBY 2007-2013             […]


» MAŁE ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Lp. INWESTOR RODZAJ INWESTYCJI PROGRAM DOFINANSOWANIA WARTOŚĆ INWESTYCJI WARTOŚĆ DOTACJI 1 SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna z o.o. woj. zachodniopomorskie referencje Scanwir sp.j. RPO 1.5 „Wprowadzenie na rynek zindywidualizowanych narzędzi mechanicznych dla przemysłu przetwórczego przez przedsiębiorstwo SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna ” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie […]