Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Nowości w programach unijnych 2014-2020

» Z JAKICH DOTACJI MOGĄ SKORZYSTAĆ PRZEDSIĘBIORCY JESZCZE W TYM ROKU

Zapraszamy do zapoznania się z najbliższymi terminami konkursów w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Działanie: 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi Rozpoczęcie naboru wniosków: 03 lipca 2017 Zakończenie naboru wniosków: 31 listopada 2017 Typ projektu TYP 1: Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi przede wszystkim z biomasy, […]


» Dotacje na ekspansję na nowe rynki zagraniczne dla przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

31 lipca rusza kolejny nabór wniosków w ramach RPO WZ – działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw. Nabór potrwa do 28 września 2017 r. Dofinansowanie wyniesie 85% . Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł. Przykładowe wydatki jakie mogą zostać dofinansowane: • Przygotowanie do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych o […]


» Aktualizacja naboru wniosków o dofinansowanie projektów w województwie zachodniopomorskim

Informujemy, iż od dnia 11 kwietnia 2017 r. obowiązuje nowy Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2017 rok, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 Kiedy można aplikować oraz na jakie działania można uzyskać dofinansowanie znajdą Państwo informację poniżej. Działanie: […]


» Dotacje na inwestycje MŚP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego!

Równocześnie z naborem w ramach działania RPO WZ 1.7. Inwestycje w przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM) został ogłoszony konkurs dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF)- Działanie 1.8. Oba nabory zostały skierowane do sektora MŚP i są planowane na okres od 2 marca do 5 maja 2017 r. Rysunek 1. Obszar realizacji […]


» Nabór wniosków na inwestycje przedsiębiorstw z sektora MŚP!

Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pojawiły się informacje o konkursach dotyczących inwestycji przedsiębiorstw. Konkursy zostały dedykowane mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom realizującym inwestycje na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (dalej:SOM) – Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego – Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach […]


» Dofinansowanie dla PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH!

W terminie od 1 marca do 2 maja 2017 będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Można ubiegać się o dofinansowanie kompleksowych projektów obejmujących rewitalizację obszarów całościowo lub częściowo […]


» Aktualizacja naboru wniosków o dofinansowanie projektów w województwie zachodniopomorskim

Informujemy, iż dnia 30 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2017 rok. Kiedy można aplikować oraz na jakie działania można uzyskać dofinansowanie znajdą Państwo informację poniżej. Działanie: 1.1 Projekty badawczo- rozwojowe […]


» SIERPIEŃ 2016 r. – Ogłoszono kolejny nabór wniosków na Kredyt na innowacje technologiczne.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przypominamy że wnioski można składać do dnia 30.09.2016 r. O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z […]


» SIERPIEŃ 2016 r. – Dofinansowanie dla firm planujących utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych.

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju w terminie od 01.09.2016 r. do 31.10.2016 r. prowadzić będzie nabór wniosków w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR. Dofinansowanie przeznaczone będzie na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych […]


» SIEPRIEŃ 2016 r – Zaktualizowano harmonogram naborów wniosków w ramach dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

29 czerwca 2016 r. uchwałą nr 983/16 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2016 rok. Do poprzedniej wersji harmonogramu wprowadzono szereg zmian, w tym przede wszystkim: – wprowadzenie dodatkowego konkursu w ramach […]