Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Nowości w programach unijnych 2014-2020

» Prowadzisz firmę w województwie podlaskie? Zapoznaj się z aktualnymi formami dofinansowania

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach • Planowany termin ogłoszenia naboru: październik 2018 • Typ beneficjenta: mikro, małe , średnie i […]


» Prowadzisz firmę w województwie lubelskie? Zapoznaj się z aktualnymi formami dofinansowania

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. • Planowane ogłoszenie konkursu przewidziane jest na 15 marzec do 17 kwietnia 2018 • Alokacja na konkurs […]


» Prowadzisz firmę w województwie podkarpackie? Zapoznaj się z aktualnymi formami dofinansowania

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia. Typ projektu – Infrastruktura B+R • Planowany termin rozpoczęcia naboru – czerwiec 2018 • Dostępna […]


» Prowadzisz firmę w województwie świętokrzyskim? Zapoznaj się z aktualnymi formami dofinansowania

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości • Planowany termin ogłoszenia naboru: III kwartał 2018 • Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 112 000 000 PLN • Maksymalna wartość […]


» Prowadzisz firmę w województwie małopolskim? Zapoznaj się z aktualnymi formami dofinansowania

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie na lata 2014 – 2020. Priorytet 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP – wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej […]


» Prowadzisz firmę w województwie śląskim? Zapoznaj się z aktualnymi formami dofinansowania

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach • Planowany termin ogłoszenia naboru: kwiecień 2018 • Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 60 000 000 PLN • Minimalna wartość dofinansowania – […]


» Prowadzisz firmę w województwie warmińsko-mazurskim? Zapoznaj się z aktualnymi formami dofinansowania

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne • Planowany termin ogłoszenia naboru: kwiecień 2018 • Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 30 000 000 PLN • Maksymalna […]


» Prowadzisz firmę w województwie mazowieckim? Zapoznaj się z aktualnymi formami dofinansowania

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. • Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na czerwiec 2018 • […]


» Prowadzisz firmę w województwie łódzkim? Zapoznaj się z aktualnymi formami dofinansowania

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. • Termin naboru: grudzień 2018 • Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi: 84 000 000 PLN • Maksymalna wartość […]


» Prowadzisz firmę w województwie pomorskim? Zapoznaj się z aktualnymi formami dofinansowania.

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne • Planowany termin ogłoszenia naboru: marzec 2018 • Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 63 000 000 PLN Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych […]