Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Projekty MSP

» Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” – renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Partyzantów 2

Beneficent: Hoker S.C. Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym.  Opis projektu: Celem projektu „Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” – renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Partyzantów 2”(dawny Dom Kultury Kolejarza) jest […]


» Od Stażysty do Specjalisty

Beneficjent: Najda Consulting Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Opis projektu: Projekt „Od Stażysty do Specjalisty” (wartość przyznanego dofinansowania  1 966 368,55 zł), którego liderem jest firma Najda Consulting , partnerem natomiast firma  Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o. […]


» Prace rozwojowe nad demonstratorem standardowego Jacketa wykorzystywanego jako fundament w morskiej energetyce wiatrowej

Beneficjent: Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 Działanie1.1/poddziałanie 1.1.2 Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. Opis projektu: Celem projektu jest budowa i testowanie innowacyjnego na skalę światową demonstratora standardowego Jacketa wykorzystywanego w branży Offshore jako fundament morskich siłowni wiatrowych. Produkty i […]


» Nie łykaj jak pelikan – szkolenia z zakresu świadomego zaciągania zobowiązań finansowych

Beneficjent: Najda Consulting Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis projektu: W ramach projektu w okresie od marca 2012 roku do października 2013 roku organizowane były szkolenia obejmujące promocję i edukację […]


» 4×4 biznes

Beneficjent: Najda Consulting Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis projektu : W ramach projektu „4×4 biznes” w okresie od kwietnia 2012 roku do marca 2013 roku organizowane były szkolenia dla […]


» „Poprawa standardu oraz rozszerzenia zakresu świadczonych usług Spółki Ekologia Fair Play w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi”

Beneficjent: Ekologia Fair Play Plewko-Grzegorczyk S.C. Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Opis projektu : Projekt polegał na przygotowaniu i realizacji inwestycji mającej na celu rozszerzenie katalogu usług świadczonych przez […]


» Wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa Hoker S.C. dzięki inwestycji w minibrowar restauracyjny

Beneficent: Hoker S.C. Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa. Opis projektu: W […]


» Modernizacja i rozbudowa hotelu Widok wraz ze stworzeniem centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wałcz

Beneficjent: WIDOK Kacprzak sp. z o.o. Spółka Komandytowa Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.2.1 Inicjatywa Jessica. Opis projektu: Planowana inwestycja przyczyni się do realizacji następujących przykładowych celów: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wielofunkcyjnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta […]


» Rozbudowa salonu samochodowego SUBARU oraz wprowadzenie innowacyjnych usług lakierniczo-blacharskich

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowo-Usługowe „Agrykolex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa. Opis projektu: W ramach projektu zaplanowano rozbudowę i modernizacje salonu i serwisu samochodowego Subaru wpływając tym samym na wzrost atrakcyjności […]


» Budowa Galerii w Międzyzdrojach. Budynek usługowy: handlowo – gastronomiczny wraz z punktem ratownictwa i pomocy medycznej oraz punktem doradczo – szkoleniowym

Beneficjent: Promenada Sp. z o.o. Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.2.1 Inicjatywa Jessica. Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa budynku usługowego, handlowo-gastronomicznego wraz z infrastrukturą, zlokalizowaną na terenie wybrzeża morskiego w Międzyzdrojach, przy ul. Bohaterów Warszawy. Projektowany budynek będzie 3 […]