Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Projekty MSP

» Budowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki przyczep firmy Pro-Trailer Sp. z o.o.

Beneficjent: Pro-Trailer Sp. z o. o. Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy. Opis projektu: W ramach dofinansowanego projektu pn.: „Budowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki przyczep firmy Pro-Trailer Sp. z o.o.” planuje się budowę nowej hali oraz […]


» Wprowadzenie na rynek nowej generacji kołnierzy stalowych

Beneficjent: „MALMS” Mariusz Letkomiller Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy. Opis projektu: Projekt pn.: „Wprowadzenie na rynek nowej generacji kołnierzy stalowych w wyniku rozbudowy zakładu firmy „MALMS” w Choszcznie polegał będzie na rozbudowie i przebudowie istniejącego […]


» Najdłuższa zjeżdżalnia w Polsce dzięki dofinansowaniu unijnemu!

Beneficjent: Tropicoco sp. z o.o. Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Opis projektu: Przedmiotem wnioskowanej inwestycji pn.: „Budowa największego i najnowocześniejszego aquaparku nad Morzem Bałtyckim – I etap” będzie poszerzenie oferty […]


» Innowacje produktowe i technologiczne w firmie Hydro-Flex

Beneficjent: Cezary Mazur „HYDRO-FLEX” Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Opis projektu: W ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań z branży metalowo – maszynowej przez firmę Cezary Mazur […]


» Produkcja unikatowego produktu Pomorza Zachodniego opartego na wyjątkowej ekologicznej recepturze.

Beneficjent: Firmę budowlaną Szubert Sp. z o. o. Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Opis projektu: Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji piwa i chleba w regionalnym minibrowarze”, który […]


» Nowoczesna platforma oferująca usługi brokerskie sprzętu IT.

Beneficjent: POLBIT Bartosz Polender Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Opis projektu: Projekt inwestycyjny przedsiębiorstwa POLBIT Bartosz Polender przygotowany we współpracy z firmą Najda Consulting otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 913 […]


» Produkcja konstrukcji metalowych dla wysokoinnowacyjnych i nasyconych technologicznie firm z sektora Offshore.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „Gotech” Sp. z o.o. Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Opis projektu: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „Gotech” Sp. z o.o. we współpracy z firmą Najda Consulting otrzymało dofinansowanie […]


» Innowacyjne wiertarki wielowrzecionowe i frezarki dla sektora drzewno – meblarskiego

Beneficjent: SCANWIR Łukasz Wojtkun, Rafał Pankowski Spółka Jawna Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Opis projektu: Projekt inwestycyjny przedsiębiorstwa SCANWIR Łukasz Wojtkun, Rafał Pankowski Spółka Jawna przygotowany we współpracy z firmą […]


» Wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii

Beneficjent: Hullkon Tomasz Szczepanik Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Opis projektu: Głównym celem projektu pn. „Hala Nehringa – Fotowoltaika, planowanej do zabudowy na dachu hali zlokalizowanej przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie” ” jest […]


» Ekspansja na rynki zagraniczne

Beneficjent: Flash Butrym Spółka Jawna Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw Opis projektu: Projekt pn. „Realizacja strategii ekspansji na rynek Czarnogóry przez firmę Flash Butrym sp.j.” dotyczy realizacji przez firmę Flash-Butrym strategii ekspansji na nowy rynek Czarnogóry. […]