Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Projekty JST

» Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach!

Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Opis projektu: W ramach inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” zaplanowano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach, w tym budowę […]


» Bezpieczniej na szlakach wodnych!

Beneficjent: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem. Opis projektu: Drogi wodne Odrzańskiej Drogi Wodnej i Szczecińskiego […]


» Rozwój terenów zieleni w Gminie Międzyzdroje

Beneficjent: Gmina Międzyzdroje Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Opis projektu: Projekt pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach” to kontynuacja idei rozwoju miasta w poszanowaniu środowiska przyrodniczego i wykorzystaniu jego bogactwa naturalnego. Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnych terenów do rekreacji i spędzania wolnego […]


» Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Choszcznie Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Opis projektu: W ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno” zostaną wykonane: przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno- kanalizacyjną, […]


» Stworzenie zintegrowanego niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej

Beneficjent: PKS Złocieniec Sp. z o.o. Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych Opis projektu: Celem głównym projektu jest uruchomienie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu komunikacji miejskiej na terenie […]


» Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkoła nowoczesna i bezpieczna

Beneficjent: Gmina Miasto Świnoujście Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2. Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne. Opis projektu: Projekt wpłyną na podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum Morskim w Świnoujściu poprzez doposażenie bazy dydaktycznej dla kierunku nawigator morski i mechanik okrętowy […]


» Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu

Beneficjent: Gmina Miejska Wałcz Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie5.1.1.Infrastrukturaturystyki. Opis projektu: Inwestycja dotyczyła turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania odcinka 2km nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu w zakresie: remontu i budowy utwardzonych ciągów pieszo-rowerowych, remontu oświetlenia parkowego, budowy pomostów widokowych, małej architektury z nową […]


» Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard Szczeciński Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej. Opis projektu: Inwestycja dotyczyła budowy nowego układu drogowego przebiegającego przez tereny zlokalizowane w południowej części Gminy Miasta Stargard Szczeciński. Projekt swym zakresem obejmował: wybudowanie kanalizacji deszczowej […]


» Budowa ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal

Beneficjent: Gmina Rewal Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki. Opis projektu: Inwestycja dotyczyła utworzenia kompleksowego produktu turystycznego na bazie istniejącej kolejki wąskotorowej w Gminie Rewal, wpływającego na poszerzenie oferty gminy w zakresie usług turystycznych. Planowana ścieżka rowerowa była […]


» Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal

Beneficjent: Gmina Rewal Źródło finansowania: Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Opis projektu: Inwestycja dotyczy rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Pobierowie wraz z modernizacją urządzeń części mechanicznej oczyszczalni i urządzeń gospodarki osadowej, w celu poprawy jakości oczyszczonych ścieków, zachowania stabilności procesów oczyszczania oraz zwiększenia przepustowości […]