Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Projekty JST

» Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkoła nowoczesna i bezpieczna

Beneficjent: Gmina Miasto Świnoujście Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2. Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne. Opis projektu: Projekt wpłyną na podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum Morskim w Świnoujściu poprzez doposażenie bazy dydaktycznej dla kierunku nawigator morski i mechanik okrętowy […]


» Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu

Beneficjent: Gmina Miejska Wałcz Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie5.1.1.Infrastrukturaturystyki. Opis projektu: Inwestycja dotyczyła turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania odcinka 2km nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu w zakresie: remontu i budowy utwardzonych ciągów pieszo-rowerowych, remontu oświetlenia parkowego, budowy pomostów widokowych, małej architektury z nową […]


» Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard Szczeciński Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej. Opis projektu: Inwestycja dotyczyła budowy nowego układu drogowego przebiegającego przez tereny zlokalizowane w południowej części Gminy Miasta Stargard Szczeciński. Projekt swym zakresem obejmował: wybudowanie kanalizacji deszczowej […]


» Budowa ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal

Beneficjent: Gmina Rewal Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki. Opis projektu: Inwestycja dotyczyła utworzenia kompleksowego produktu turystycznego na bazie istniejącej kolejki wąskotorowej w Gminie Rewal, wpływającego na poszerzenie oferty gminy w zakresie usług turystycznych. Planowana ścieżka rowerowa była […]


» Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal

Beneficjent: Gmina Rewal Źródło finansowania: Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Opis projektu: Inwestycja dotyczy rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Pobierowie wraz z modernizacją urządzeń części mechanicznej oczyszczalni i urządzeń gospodarki osadowej, w celu poprawy jakości oczyszczonych ścieków, zachowania stabilności procesów oczyszczania oraz zwiększenia przepustowości […]


» Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu

Beneficjent: Gmina Rewal Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki. Opis projektu: W ramach realizacji projektu utworzono kompleksowy produkt turystyczny na bazie istniejącej kolejki wąskotorowej w Gminie Rewal, wpływając w ten sposób na poszerzenie oferty gminy o szeroki zakres […]


» Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach

Beneficjent: Gmina Międzyzdroje Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie5.1.Infrastrukturaturystyczna,Poddziałanie5.1.1.Infrastrukturaturystyki. Opis projektu: Opis projektu inwestycji swym zakresem obejmowała: Kompleksową przebudowę i wprowadzenie nowej formy zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach wraz z Placem przed Molo, Rozbudowę istniejącego placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy […]


» Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno

Beneficjent: Gmina Choszczno Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki. Opis projektu: Projekt pn. „Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno” polegał na zagospodarowaniu terenu wokół jeziora Klukom poprzez utworzenie spełniającej […]


» Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo

Beneficjent: Gmina Wierzchowo Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków. Opis projektu: Projekt „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo” […]


» Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu”

Beneficjent: Gmina Wałcz Źródło finansowania: Koszty całkowite zadania to kwota 2.827.720,93 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 75%, tj. 2 120 790,69 złotych. Brakujące środki zostały pokryte z budżetu gminy. Opis projektu: Projekt realizowany w ramach poddziałania 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013. […]