Potęgujemy rozwój. Doradztwo w zakresie projektów unijnych.
Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami.
Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Inne

» Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Korytowie

Beneficjent: Fundacja Dzieło Św. Jakuba Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna Opis projektu: Realizacja projektu pn.: „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Korytowie” przyczyni się do otwarcia pierwszego Centrum Integracji Społecznej na terenie powiatu choszczeńskiego. Centrum Integracji Społecznej powstanie […]


» Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki

Beneficjent: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu. Opis projektu: Celem realizacji projektu było powstanie Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki której działalność polega na realizacji regionalnych celów społecznych i gospodarczych m.in. […]


» Prace renowacyjne i konserwatorskie we wnętrzu zabytkowej Katedry pw. św. Jakuba w Szczecinie

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym. Opis projektu: Przedmiotem projektu są prace konserwatorskie i renowacyjne jednego z najważniejszych zabytków Szczecina – XIV-wiecznej gotyckiej świątyni. Projekt […]


» Renowacja wnętrza XIV – wiecznego kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym. Opis projektu: Renowacja wnętrza XIV – wiecznego kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty: wykonanie posadzki prezbiterium kaplice renowacja ścian i […]


» Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”

Beneficjent: Muzeum Narodowe w Szczecinie Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym. Opis projektu: Dzięki realizacji niniejszej inwestycji stworzona zostanie powierzchnia wystawowa z prawdziwego zdarzenia pozwalająca na pełne eksponowanie zbiorów muzealnych o dużej wartości historycznej […]